فرش 420 شانه کد 03

موجود
03
توضیحات :

- 420 شانه

- تراکم 1600

-نخ میکروفیلامنت

;